Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
18 organisasjoner sender brev til Jonas Gahr Støre
gahr_store_510.jpg

I dag sendte 18 organisasjoner, inkludert samtlige ungdomsparti, SAIH og Støttekomiteen, brev til utenriksministeren der de ber Norge aktivt støtte saharawienes rett til selvbestemmelse, samt reagere på den siste tids overgrep mot saharawier i Marokko og okkuperte Vest-Sahara. Les hele brevet her.
Publisert: 15.10 - 2009 16:42Printerversjon    
Les også: Pressemelding fra SAIH

Organisasjonenes brev til utenriksministeren:

Til utenriksminister Jonas Gahr Støre

Kopi til Norges FN-delegasjon til New York, Den kongelige norske ambassade i Rabat, statssekretær Gry Larsen og Utenrikskomiteen på Stortinget.
 
15. oktober 2009
 
Norge må protestere overfor marokkanske myndigheter
 
Vi, undertegnede 18 organisasjoner, viser til brev fra utenriksministeren 12. mars 2009, hvor du blant annet fremhever viktigheten av at menneskerettighetene respekteres og at ”det er avgjørende å bedre situasjonen til den sahrawiske befolkningen”. Du understreker også viktigheten av at ”samtalene [om en fredsløsning] foregår på grunnlag av bred internasjonal enighet oppnådd ved behandling i FNs organer”. Vi finner Regjeringens økende engasjement, og den nylige doblingen av norsk humanitær støtte til den saharawiske befolkningen, gledelig.
 
Det er også prisverdig at du på AUFs sommerleir i år understreket at ”Norge slutter opp om FNs innsats for å finne frem til en politisk løsning på situasjonen, som innebærer selvbestemmelsesrett for befolkningen i Vest-Sahara, i tråd med folkeretten og FNs resolusjoner.” Men som utenriksministeren sikkert kjenner til, har fredssamtalene hittil ikke ledet til noe. Marokko fortsetter å avslå det saharawiske folks legitime rett til selvbestemmelse, samtidig som Polisario ikke vil akseptere en annen løsning enn en som er i tråd med denne retten. Saharawienes rett til selvbestemmelse er etablert i mer enn 100 FN-resolusjoner.
 
Selv om det er nyttig at Norge ivaretar tillit hos begge parter i konflikten, mener vi det er viktig at Norge ikke glemmer å samtidig vise en aktiv støtte til det saharawiske folks rett til selvbestemmelse. Vi mener det er viktig at Regjeringen protesterer når marokkanske myndigheter til stadighet begår overgrep mot saharawier, og reagerer når Marokko avviser folkeavstemning og reell selvbestemmelse, som må ligge til grunn for en løsning på konflikten.
 
Vi ønsker å gjøre utenriksministeren oppmerksom på at flere alvorlige overgrep har funnet sted den siste uken overfor saharawiske menneskerettighetsaktivister, i form av pågripelser, arrestasjoner, trusler og begrensninger på bevegelsesfriheten i Vest-Sahara/Marokko.
 
Nylig har til sammen 13 saharawiske menneskerettighetsforkjempere blitt nektet utreise fra Vest-Sahara, eller blitt pågrepet for reiser de har foretatt i utlandet. Flertallet av disse 13 aktivistene har møtt representanter fra norske organisasjoner det siste året:
 
* 6. oktober, grensen mot Mauritania: Sidi Mohammed Daddach ble sammen med 4 kolleger pågrepet på en grenseovergang ut av Vest-Sahara, på vei til de saharawiske flyktningleirene i Algerie. Daddach, som har tilbrakt 24 år i marokkanske fengsler, mottok Raftoprisen i Bergen i 2002, og har ved en rekke anledninger møtt representanter fra den norske regjeringen. Daddach og kollegene ble 6. oktober holdt til lange avhør, og fikk konfiskert sine papirer før de ble dumpet i ørkenen, med ordre om å returnere til El Aaiun.
 
* 9. oktober, El Aaiun flyplass: den saharawiske studenten Soultana Khaya ble nektet utreise fra Vest-Sahara og fratatt sine papirer og sitt pass. Khaya ble i 2007 slått blind på det ene øyet ved politivold, og ble omtalt i brev fra 45 norske organisasjoner til utenriksministeren 23. mai 2007. For to uker siden fikk hun skadet armen sin etter en ny runde med politivold.
 
* 8. oktober, Casablanca flyplass: 7 saharawiske menneskerettighetsforkjempere, blant annet deler av ledelsen i organisasjonene CODESA og ASVDH ble pågrepet for å ha besøkt flyktningleirene i Algerie. Marokkanske statsmedier melder at de skal tiltales for å ha møtt personer ”som er fiendtlige mot Marokkos territorielle integritet”.
 
Det er uakseptabelt at saharawiske menneskerettighetsaktivister ikke skal få reise utenlands for å fortelle om overgrepene i området, eller for å besøke sine landsmenn i flyktningleirene. Slike overgrep undergraver tydelig den tilliten mellom partene som Norge søker å bidra til ved å finansiere familiebesøk og samarbeid om rydding av landminer, og de lager dårlig stemning ved de samtalene som FN forsøker å etablere mellom partene.

Vi mener derfor det er av stor viktighet at Regjeringen reagerer raskt, utvetydig og offentlig overfor marokkanske myndigheter på de konkrete overgrepene som har funnet sted siste uke.
 
Vi forventer at Regjeringen krever at pågrepne saharawiske menneskerettighetsforkjempere umiddelbart blir satt fri, og forlanger fra marokkanske myndigheter at pass og øvrige konfiskerte eiendeler umiddelbart blir returnert til saharawier som har forsøkt å reise ut av Vest-Sahara.
 
Uten klarere signaler fra det internasjonale samfunn finner vi det sannsynlig at Marokko vil fortsette å trenere fredssamtalene og begå overgrep mot saharawienes rettigheter. I denne anledning vil vi påpeke at det ikke ser ut til at den rødgrønne regjeringen noen sinne har brukt ordet ”okkupasjon” om Marokkos tilstedeværelse i Vest-Sahara, slik Bondevik II-regjeringen gjorde. Vi vil be om at Regjeringen benytter den folkerettslige terminologien som de tre regjeringspartiene har vedtatt i sine egne partiorganer.
 
Vi vil også uttrykke vår tilfredshet med at Regjeringen arbeider for å gjøre norsk holdning kjent internasjonalt når det gjelder frarådning av næringslivsengasjement i Vest-Sahara. Vi vil imidlertid be Regjeringen om også gjøre en innsats for å informere norske bransjeorganisasjoner og selskaper som beviselig er involvert i området.

Svar på dette brevet kan formidles til de 18 signerende organisasjonene via SAIHs leder Sigrun Espe, sigrun.espe@saih.no.

 
Med vennlig hilsen

Arbeidernes Ungdomsfylking ved leder Martin Henriksen

Changemaker ved leder Ida Thomassen

Counteract TV ved leder Jim Hansen

Flyktninghjelpen ved generalsekretær Elisabeth Rasmusson

Fremskrittspartiets Ungdom ved leder Ove Vanebo

Human Rights House Foundation ved daglig leder Maria Dahle

Industri Energi ved forbundsleder Leif Sande

Kristelig folkeparti Ungdom ved leder Kjell Ingolf Ropstad

Norsk Målungdom ved leder Maria Kristine Svendsen

Norsk Studentunion ved leder Anne-Karine Nymoen

Raftostiftelsen ved styreleder Arne Liljedal Lynngård

Rød Ungdom ved leder Mari Eifring

SAIH ved leder Sigrun Espe

Senterungdommen ved leder Christina Ramsøy

Sosialistisk Ungdom ved leder Mali Steiro Tronsmoen

Støttekomiteen for Vest-Sahara ved leder Ronny Hansen

Unge Høyres landsforbund ved leder Henrik Asheim

Unge Venstre ved leder Anne Solsvik    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -