Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Norwatch: Steinrik på plyndring
fmc_foret_demonstration_2008_510-200.jpg

Oljefondet investerer milliarder av kroner i selskaper som deltar i plyndringen av Vest-Sahara. En gjennomgang Norwatch har foretatt viser at Oljefondselskaper står bak to tredeler av alle fosfatinnkjøp fra det okkuperte landet. Les saken på Norwatch, 5. oktober 2009.
Publisert: 05.10 - 2009 08:45Printerversjon    
Foto: I Huelva i Spania demonstrerer saharawiske flyktninger mot den spanske bedriften FMC Foret, som er en storkunde av fosfat fra et marokkansk statsselskap i okkuperte Vest-Sahara. FMC Foret er eid av amerikanske FMC Corp, som Oljefondet har investert i. Bildet viser en demonstrasjon utenfor FMCs anlegg i Sør-Spania i fjor. Oljefondet har investert tungt i importørene av Vest-Sahara-fosfat. Foto: Javier García Lachica.

Saken under er hentet fra Norwatch
5. oktober 2009

Av Erik Hagen
Norwatch

Norwatch kan avsløre at Oljefondet er massivt inne i plyndringen av kostbare naturressurser i okkuperte Vest-Sahara. Beregninger Norwatch har gjort, viser at 8 internasjonale gjødselbedrifter som Oljefondet er deleier i, importerer hele to tredeler av all fosfat som marokkanske myndigheter eksporterer fra de okkuperte områdene gjennom sitt heleide stats-fosfatselskap.

Verdien på fosfatsteinen som disse selskapene kjøper inn, må etter Norwatchs anslag ha kommet opp i minst 4,5 milliarder kroner i fjor. Disse inntektene tilfaller mer eller mindre direkte den marokkanske stat.

Samtidig som Oljefondet plasserer milliardbeløp i fosfatbedriftene, har andre investorer i Skandinavia solgt seg ut av selskaper som kjøper fosfat med opprinnelse fra Vest-Sahara.

Langsiktige avtaler
Norwatch har i lengre tid fulgt utviklingen i fosfateksporten fra okkuperte Vest-Sahara, og kan slå fast at Oljefondets totale investering i aksjer og obligasjoner i bedrifter som importerer fosfat fra Vest-Sahara var på hele 2,44 milliarder kroner 31. desember 2008. De fleste av importbedriftene virker å ha langsiktige leveranseavtaler med statsfosfatselskapet, og enkelte av dem har bygget hele sin virksomhet på fosfatinnkjøpene.

Etter okkupasjonen av Vest-Sahara i 1975, har Marokko tjent milliarder av kroner på den kontroversielle fosfateksporten. 2008 var et foreløpig toppår. Det finnes ingen offisielle tall, men etter det Norwatch regner seg fram til, må Marokko ha tjent et sted mellom 6,7 og 10 milliarder kroner på eksporten fra de okkuperte områdene, bare i fjor.

Marokko fortsetter denne eksporten til tross for at FNs juridiske kontor mener at utvinning av slike naturressurser er i strid med folkeretten, dersom det ikke kommer saharawiske folk til gode.

De norske investeringene i de 8 konsernene gjøres stikk i strid med Etikkrådets tidligere vurderinger i Vest-Sahara-saken.

Solgte ut
Imotsetning til Oljefondet har andre investorer solgt seg ut:

– Utvinning av naturressurser fra okkupert land, Vest-Sahara spesielt, er erklært ulovlig av FN. Vi mener derfor at selskaper som på tross av dette kjøper inn fosfat fra området kan assosieres til brudd på internasjonale menneskerettigheter, sier Jeanette Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning til Norwatch.

KLP solgte investeringene i de to australske gjødselselskapene Incitec Pivot og Wesfarmers på grunn av importen fra Vest-Sahara. Også investorer i Sverige har gjort det samme de siste årene.

To tredeler av eksporten
Pr. 31. desember 2008 hadde Oljefondet investert i følgende gjødselbedrifter som importerer fra Vest-Sahara:

   * Potash Corp of Saskatchewan/PCS (Canada/USA)
   * Mosaic Co. (USA)
   * Innophos (Mexico) som er eid av amerikanske Innophos Holdings.
   * Tata Chemicals (India)
   * Wesfarmers (Australia)
   * Incitec Pivot (Australia)
   * FMC Foret (Spania) som er eid av amerikanske FMC Corp (USA)
   * Tripoliven (Venezuela) som er 1/3 eid av amerikanske FMC Corp (USA)

Disse 8 bedriftene har de siste årene trofast kjøpt omtrent to tredeler av fosfatsteinen som årlig skipes ut fra okkuperte Vest-Sahara, eller rundt to millioner tonn årlig.

Investeringene er gjort til tross for at Oljefondets etikkråd i 2005 foretok en vurdering av Vest-Sahara-plyndringen. Marokko hadde da startet oljeleting i farvannet utenfor Vest-Sahara, og hyret inn det amerikanske energiselskapet Kerr-McGee til å gjøre jobben. Dette skulle bli det første selskapet som ble kastet ut av fondet etter at Stortinget vedtok etiske retningslinjer for fondet.

Ifølge Finansdepartementet var oljeselskapets leting i Vest-Sahara et ”svært grovt brudd på grunnleggende etiske normer”, siden det var med på å undergrave FNs fredsprosess og støtte opp under Marokkos suverenitetskrav.

Finansdepartementet fant at det var svært uetisk å investere i et selskap som bidro til framtidig oljeutvinning i landet. Men nå er altså fondet inne i en annen plyndring – som allerede pågår.

Med viten og vilje
Involveringen fra gjødselprodusentene er minst like omfattende som tilfellet var med det amerikanske oljeselskapet:

De fleste av selskapene har langtidskontrakter som strekker seg over mange år om gangen. Med andre ord består ikke importen av tilfeldige enkeltkjøp fra intetanende kunder. De fire oljefond-selskapene PCS, Incitec Pivot, Wesfarmers og FMC Foret har alle importert i minst 16 år. FMC Foret har importert helt siden okkupasjonen startet. De fire bedriftene er alle er på listen over de seks største importørene fra det marokkanske statsselskapeti Vest-Sahara.

Enkelte av bedriftene framstår som totalavhengige av Vest-Sahara-fosfat, og importerer nesten ikke råstoff fra andre kilder enn fra forekomstene i de okkuperte områdene.

Ifølge verdens kanskje viktigste autoritet på teamet, kan slike selskaper støtte opp under et folkerettsbrudd:

– Hvis fosfathandelen skjer uten at det vestsahariske folket støtter industrien, da strider det mot folkeretten. Det er klart, sa Hans Corell, FNs tidligere visegeneralsekretær for juridiske saker, tidligere til Norwatch.

Corell skrev FN-vurderingen som oljefondets Etikkråd bygget sin Kerr-McGee-analyse på i 2005.

– Uetisk
Cate Lewis, internasjonal koordinator i organisasjonen Western Sahara Resource Watch, sier at de har kontaktet flere av selskapene som Norwatch nå omtaler. Men selskapene har konsekvent fortsatt importene – og hun sier enkelte av dem har unnlatt å svare på henvendelser.

– Det er uetisk å tjene penger på denne handelen. Det norske finansdepartementet har selv påpekt at oljeindustrien i Vest-Sahara både legitimerer okkupasjonen og saboterer FNs fredsprosess. De kan vel ikke hevde at det er noe annerledes med dette omfattende fosfatsamarbeidet, sier Lewis til Norwatch.

Hun sier fosfateksporten finansierer den svært kostbare okkupasjonen, og at næringslivsavisen Forbes nylig kåret den marokkanske kongen til en av verdens rikeste monarker på grunn av fosfathandelen.

DETTE ER SAKEN:
* Pr. 31. desember 2008 hadde Oljefondet investert i 8 gjødselprodusenter som kjøper inn to tredeler av all fosfatstein som årlig eksporteres av marokkanske myndigheter i Vest-Sahara.
* Oljefondets totale investering i aksjer og obligasjoner i disse fosfatimportørene var 31. desember 2008 på 2,44 milliarder kroner.
* Antar man at de 8 selskapene i 2008 til sammen importerte rundt 2 millioner tonn fosfat, og anslår den gjennomsnittlige fosfatprisen i fjor til å være 350 dollar/tonnet, var de 8 Oljefondselskapenes totalimport fra Vest-Sahara i fjor på 700 millioner dollar, eller rundt 4,5 milliarder kroner. Det er et konservativt overslag, basert på et relativt lavt produksjons- og prisnivå. På det høyeste lå fosfatprisen i fjor nærmere 500 dollar/tonnet. Beregningene av selskapenes importvolum, er gjort blant annet ut fra tollregistre og havnestatistikk i importlandene.
* Selskapene har importert i en årrekke. PCS – og dets forgjengere – i Louisiana, USA, har importert fosfat sammenhengende minst siden slutten av 80-tallet. Incitec Pivot og Wesfarmers i Australia, samt Tripoliven i Venezuela har importert siden tidlig på 90-tallet. Mosaic Co fra Florida importerte minst i perioden 2006-2008. Innophos i Mexico har importert minst siden 2006, muligens mye lenger. Tata Chemicals i India siden minst 2004. Og FMC Foret i Spania, og dets forgjengere, har sannsynligvis importert fosfat fra Vest-Sahara hele tiden mens Vest-Sahara har vært okkupert.
* Marokkansk fosfatproduksjon i Vest-Sahara, som utføres av statsfosfatselskapet Office Cherifien de Phosphates (OCP) har de siste årene vært stabil på rundt 3 millioner tonn årlig.
* I 2006 solgte Oljefondet seg ut av et amerikansk selskap som bidro til framtidig oljeutvinning i Vest-Sahara.
* Fosfatstein er et svært kostbart råstoff som det finnes få store forekomster av i verden.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -