Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
- Glad for støtten fra Industri Energi
ie.jpg

Den vestsahariske frigjøringsbevegelsen Front Polisario uttrykker stor glede over støtten de får fra Industri Energi. Salek Baba Hasana, Minister of Cooperation og medlem av Front Polisarios nasjonale sekretariat ledsaget av Brahim Mokhtar, Front Polisarios representant til de nordiske land, er samtidig svært bekymret for situasjonen i områdene som har vært okkupert av Marokko i 34 år.
Publisert: 06.08 - 2009 09:16Printerversjon    
Av Martin Steen
Industri Energi
14. juli 2009

De to fremtredende representantene var nylig i Norge for å gjennomføre møter med Utenriksdepartementet, Stortingets utenrikskomité, norske medier, politiske partier, en rekke norske NGOer, som Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp, samt Industri Energi.

Polisario-representantene er svært skeptisk til de politiske prosessene angående Vest-Sahara og dypt bekymret for den humanitære situasjonen i flyktningleirene i Algerie. De beskriver situasjonen for menneskerettighetene i de okkupert områdene som svært alvorlig.

Deres problemstilling er ikke til å misforstå. De er svært kritiske til Marokkos manglende vilje til å trekke seg ut av Vest-Sahara og det de beskriver som manglende respekt for å finne løsninger på den langvarige okkupasjonen. De forteller om overgrep og undergraving av befolkningen i Vest-Sahara.

Svært bekymret
Hasana viser til at til tross for FN-vedtak og press fra en rekke land, slik som Frankrike, Spania og Norge, så viser Marokkanske myndigheter liten eller ingen vilje til å finne løsninger på situasjonen.

I dag lever 168 000 flyktninger i egne leire på den andre siden av grensen i Algeria og den økonomiske støtten som gis i dag strekker ikke til. De er svært bekymret for den humanitære situasjonen i flyktningleirene.

Ønsker økt press

De ønsker seg nå et økt press fra Norge og andre land overfor Marokko.

- Det er for få og for passive reaksjoner fra det internasjonale samfunnet. Fortsatt pågår det mye handel og pengeoverføringer til Marokko. Disse ressursene brukes til å undergrave sivilbefolkningen i Vest-Sahara, mener Hasana. Han frykter at den globale finanskrisen vil få donorland til å nedprioritere støtten til Vest-Sahara ytterligere.

- Marokko fortsetter å utnytte ressursene til den okkuperte befolkningen i Vest-Sahara, til tross for at FN har stått fast at ikke skal tillates, sier Hasana.

Viktig LO-støtte
LOs 32. ordinære kongress 15. mai 2009 vedtok følgende støtteuttalelse til Vest-Sahara: "Situasjonen i Vest-Sahara er svært alvorlig. Menneskerettighetsaktivister blir fengslet og trakassert og det er omfattende brudd på organisasjons- og ytringsfriheten. FNs arbeid for å finne fram til en varig og rettferdig politisk løsning som er akseptabel for alle parter må intensiveres. Målet må være at befolkningen får realisert sin rett til selvbestemmelse gjennom en folkeavstemning, i tråd med folkeretten og FNs vedtak. LO ber regjeringen vurdere et forbud mot økonomisk samkvem med næringslivsinteressene i det okkuperte området og også øke det humanitære hjelpearbeidet for flyktningene i Algerie."

    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -