Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Trondheims-stipendiat drev oljeforskning i okkupert område
tectonophysics2_510.jpg

En stipendiat ved Norges Geologiske Undersøkelse har drevet oljeforskning i okkuperte Vest-Sahara. Støttekomiteen krever av et vitenskapelig geo-tidsskrift at de skal midlertidig stanse hennes videre publikasjoner. Forskningsinstitusjonen selv er skeptisk til undersøkelsene.
Publisert: 12.05 - 2009 23:15Printerversjon    
En fransk stipendiat ved Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) driver forskning av geologien i okkuperte Vest-Sahara. Forskeren har publisert minst to artikler fra arbeidet i det vitenskapelige geologi-tidsskriftet Tectonophysics. I publikasjonen, der forskeren takker det marokkanske militæret for støtten under datainnsamlingen, står det at hun er tilknyttet NGU.

NGU er en geologisk forskningsinstitusjon heleid av det norske Nærings- og Handelsdepartementet, og forskningen er gjort i samarbeid med Marokkos oljepartnere i okkuperte Vest-Sahara.

Administrerende direktør i NGU, Morten Smelror, understreket nylig i et møte med Støttekomiteen for Vest-Sahara at de ikke ønsker at hun skal drive med slik Vest-Sahara-forskning i sin arbeidstid.

Smelror uttrykker forståelse for den politiske situasjonen i landet og sympati for Vest-Sahara-saken. NGU-direktøren understreket overfor Støttekomiteen at det av etiske og politiske grunner ville være uaktuelt for NGU å drive den type forskning som den franske stipendiaten er involvert i, men at NGU likevel ikke kan stanse stipendiatens publikasjoner. Forskningen er en del av researcherens private tid, som hun gjør som del av sin post.doc-grad, påpeker han.

NGU-direktøren syntes selv det var "beklagelig" at den franske forskeren i sine publikasjoner kaller Vest-Sahara for Marokko. Smelror lovet derfor at han skal ta disse bekymringene opp med stipendiaten og anmode om at riktig terminologi benyttes i omtalen av Vest-Sahara i publikasjonene hennes.

Kontroversielle data
Total signerte en avtale om oljeleting i okkuperte Vest-Sahara i 2001. Få måneder senere uttalte FNs jurister at videre oljeleting ville være forbudt. Likevel innledet Total oljeleting i Vest-Sahara, uten å konsultere det saharawiske folket.

Undersøkelsene fant sted ved å sende inn seismikkskip for å kartlegge havbunnen av landet.

Det er i videre analyser av disse folkerettsstridig innsamlete dataene at NGU-forskeren har spilt – og fortsatt spiller – en rolle. Selv om Total ikke har fått fornyet sine lisenser i Vest-Sahara, finansierer de likevel et forskningsprosjekt av oljegeologien i Vest-Sahara. Hovedpartneren er den geologiske forskningsinstitusjonen Ifremer i Frankrike.

Akkurat som Total unnlot å gjøre det, har heller ikke NGU-forskeren eller hennes utenlandske kolleger konsultert representanter for saharawiene for å få tillatelse til undersøkelser av saharawienes havområder.

Støttekomiteen finner både aktivitetene og framgangsmåten svært beklagelig.

– Så lenge dagens politiske situasjon fortsetter, etter 33 år med okkupasjon, er det bare én av de to partene som vil kunne tjene på økt kunnskap om geologien i Vest-Sahara. Marokko planlegger å bryte folkeretten ved å bore etter olje i det okkuperte området, og det er uakseptabelt at forskningsmiljøene i Europa skal støtte dette med forskning, sier leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, Ronny Hansen.

– Derfor er det viktig at denne forskningen stanser umiddelbart, sier Hansen.

Støttekomiteen for Vest-Sahara berømmer NGU for å ha tydelig sagt at deres forskere ikke kan drive slike undersøkelser i tiden de er tilknyttet NGU.

Støttekomiteen for Vest-Sahara og Western Sahara Resource Watch sendte 19. mars i år et brev til redaksjonen av den geologi-publikasjonen Tectonophysics, publikasjonen der NGU-forskeren har lagt fram sine resultater. I brevet krever organisasjonene at tidsskriftet ikke skal publisere flere artikler om den omstridte forskningen innen de har fått de nødvendige tillatelse fra de saharawiske myndighetene. Les brevet her. Brevet er ennå ikke besvart.

Den aktuelle forskeren har enda en artikkel som er på vei til å trykkes i bladet. Denne teksten ønsker Støttekomiteen og Western Sahara Resource Watch foreløpig stanset.

Takket militæret
acknowledgements_tectonophysics_350.jpgEn rettsprosess pågår i Spania mot ledende marokkanske militære offiserer for folkemord mot det vestsahariske folk. Mer enn 500 saharawier har forsvunnet siden den ulovlige invasjonen i 1975. Det er godt dokumentert hvordan militæret bombet saharawiske tettsteder med napalm og hvit fosfor da Vest-Sahara ble ulovlig okkupert. Det marokkanske militær- og politiapparatet, som fram til i dag fremdeles oppholder seg ulovlig på saharawisk territorium, utøver vold mot saharawiske menneskerettighetsaktivister.

Likevel, i Tectonophysics takker (ovenfor) den NGU-tilknyttede forskeren åpent det marokkanske militæret for støtten i forbindelse med innsamlingen av dataene.

Stipendiaten takker også ONHYM, som er det statlige marokkanske oljeselskapet, som i strid med folkeretten og med FNs frarådninger deler ut oljelisenser i det okkuperte området.

Forskningen gjennomføres som et samarbeid mellom oljeselskapet Total og den franske geologiinstitusjonen Ifremer. Også universitetene i Brest, El Jadida og Lisboa er involvert i forskningsprosjektet.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -