Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Sør-Trøndelag Arbeiderparti krever fritt Vest-Sahara
Les uttalelse vedtatt på Sør-Trøndelag Aps årsmøte 14.-15.mars 2009.
Publisert: 03.05 - 2009 11:27Printerversjon    

Denne teksten ble vedtatt av Sør-Trøndelag Ap under landsmøtet 14.-15. mars 2009.

ET FRITT VEST-SAHARA
Vest-Sahara regnes av FN som Afrikas siste koloni og har siden 1975 vært okkupert av Marokko. Allerede da forkastet Den internasjonale domstolen i Haag Marokkos påståtte historiske krav på Vest-Sahara. Siden 1991 har det vært våpenhvile mellom Marokko og Polisario, Vest-Saharas frigjøringsorganisasjon, i avvente på en folkeavsteming om Vest-Saharas selvstendighet. Den Afrikanske Union har anerkjent landet og tatt staten opp som medlem, men marokkanske myndigheter gjør alt de kan for at folkeavstemningen ikke gjennomføres, og har erklært at de ikke vil godta noe annet resultat enn fortsatt marokkansk kontroll over området.

Okkupasjonen førte til en massiv strøm av flyktninger ut av Vest-Sahara, og flesteparten av de opprinnelige Saharawiene bor nå i flyktningeleire sør i Algerie, midt i ørkenen. Tilstanden i disse flyktningeleirene er vanskelige, og underernæring blant kvinner og barn, dårlige humanitære fohold og liv uten fremtidsmuligheter fører til en økende frustrasjon blant flyktningene. Livet i leirene baseres i dag kun på humanitær hjelp

Ikke alle Saharawierne har flyktet, men på grunn av en aggressiv marokkansk bosettingspolitikk, er saharawiene nå en minoritet i eget land. Marokkanske myndigheter har bygd en 2200 kilometer lang mur gjennom Vest-Sahara, og denne muren er omgitt av verdens største minefelt. Vestsiden, som kontrolleres av Marokko, har store naturressurser og fiskerike farvann. Ørkenstripa i øst er under frigjøringsbevegelsen Polisarios kontroll.

De som er igjen i de okkuperte områdene utsettes daglig for diskriminering og menneskerettighetsbrudd begått av marokkanske myndigheter. I Marokko og Vest-Sahara er det forbudt å ytre seg for et fritt Vest-Sahara, og politiet går brutalt frem mot dem som bryter med det forbudet. Fengsling, polititrakassering, overvåking og tortur er virkemidler marokkanske myndigheter bruker for å bringe menneskerettighetsforkjempere til taushet. Menneskerettsorganisasjoner hevder at 526 saharawiske aktivister har forsvunnet etter konfrontasjoner med marokkanske myndigheter. Samtidig har Vest-Sahara nå blitt langt mindre tilgjengelig for journalister enn før. De blir nektet adgang, kastet ut og arrestert av marokkanske myndigheter.

Vest-Sahara er for øvrig et land rikt på naturressurser, men disse kommer ikke lokalbefolkningen til gode. Ifølge FN er enhver handel med naturressurser fra et okkupert område som er i strid med den opprinnelige befolkningens interesser og uten at noen av inntektene tilfaller dem, brudd på folkeretten. UD fraråder all næringsvirksomhet i området på bakgrunn av at uthenting av naturressurser i ikke-selvstyrte områder går mot folkeretten. Likevel finnes det flere eksempler på norske selskaper som profitterer seg på dette, blant annet det norske seismikkselskapet Fugro-Geoteam som på oppdrag fra marokkanske myndigheter deltar i oljeleting i det okkuperte Vest-Sahara. Denne type virksomhet legitimerer suverenitetskravet til Marokko og undergraver fredsprosessen.

Sør-Trøndelag Arbeiderparti krever:
   * at Norge følger Den Afrikanske Union og annerkjenner Den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk
   * at den norske regjeringen understreker at Vest-Sahara i dag er okkupert av Marokko
   * at Marokko river muren og trekker ut de ulovlige bosettingene fra Vest-Sahara
   * at Norge legger press på marokkanske myndigheter for å løslate politiske fanger og gi Saharawierne ytrings- og organisasjonsfrihet
   * at FNs styrker (MINURSO) får utvidet mandat til å overvåke og rapportere brudd på menneskerettigheter i Vest-Sahara
   * økt bistand til flyktningeleirene i Algerie
   * at regjering tar tydeligere avstand fra norske selskapers virksomhet i de okkuperte områdene av Vest-Sahara
   * at Fugro-Geoteam umiddelbart trekker seg ut av samarbeidet med okkupasjonsmakten Marokko i Vest-Sahara
   * at det norske oljefondet trekker seg ut av Fugro-Geoteams moderselskap Fugro NV om engasjementet i Vest-Sahara ikke avsluttes.

http://sor-trondelag.arbeiderparti.no/Politikk/Uttalelser/Uttalelser-aarsmoetet-2009    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -