Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Haugen: Vest-Sahara er ikke del av Marokko
western_sahara_map.jpg

Norsk folkerettsekspert med innlegg i Adresseavisen.
Publisert: 25.02 - 2009 08:06Printerversjon    
Innlegg av Hans Morten Haugen, Dr.jur., 1.amanuensis ved Diakon-hjemmet Høgskole
I Adresseavisen, 25. februar 2009.

I et intervju i Adresseavisen 20. februar uttaler representanter for foreningen Marokkanere i Norge («Min») seg om Studentenes Fredspris 2009. I den sammenheng presenterer de feilaktig informasjon om Vest-Sahara.

Argumentasjonen til Min tar utgangspunkt i at Vest-Sahara er en del av Marokko. Dette er feil.

I 1975, mens Vest-Sahara fortsatt var en spansk koloni, presenterte Marokko all dokumentasjon de hadde overfor Den internasjonale domstolen i Haag. Kongedømmet hevdet at Vest-Sahara var en del av Marokko. Domstolen avviste at Vest-Sahara noensinne har vært en del av Marokko. Marokko trosset folkeretten og rykket inn i Vest-Sahara i det som må forstås som en aggresjonshandling. FN fordømte denne handlingen.

Da Marokko utvidet sin okkupasjon sørover i Vest-Sahara i 1979, uttalte FNs Generalforsamling at de «dypt beklager forverringen av situasjonen som har resultert fra den fortsatte okkupasjonen av Vest-Sahara av Marokko» At senere FN-resolusjoner ikke brukte ordlyden «okkupasjon», men snarere «ikke-selvstyrt territorium», forandrer ikke det faktum at Vest-Sahara er okkupert.

FN har siden 60-tallet vedtatt over 100 resolusjoner som bekrefter saharawienes rett til selvbestemmelse. Dette prinsippet er nedfelt i artikkel 1 av FN-pakten og tydeliggjort i FN-resolusjon 1514, som fastslår tidligere kolonifolks rett til selvbestemmelse.

På hjemmesidene til Min står det at deres hovedmål er å arbeide for Marokkos løsning på konflikten - som er å innlemme Vest-Sahara i Marokko. I den anledning er det relevant å minne om at hva Marokko måtte mene i konflikten er irrelevant folkerettslig sett. Etter folkeretten er det saharawiene som gjennom en folkeavstemming skal bestemme Vest-Saharas territorielle løsning: Enten innlemming i Marokko (eventuelt med et visst indre selvstyre) eller full uavhengighet.

Det faktum at Den internasjonale domstolen så tydelig nedfelte prinsippet om saharawienes rett til selvbestemmelse, gjentatt i FN-resolusjonene, har til nå ikke vært tilstrekkelig til å la dette helt sentrale folkerettslige prinsippet slå gjennom. Med andre ord har makten fått råde, og ikke retten.

Foreningen Min mener at Norge gjennom å støtte opp under FN-resolusjonene om selvbestemmelse bidrar til å destabilisere området. Det ville vært et større bidrag for stabilitet i verden om stater unnlater å føre aggresjonskrig mot og okkupere nabostater.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -