Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Gahr Støre: Vi jobber internasjonalt med saken
gahr_store_510.jpg

Utenriksminister Jonas Gahr Støre uttrykker bekymring for situasjonen i Vest-Sahara, og sier regjeringen jobber internasjonalt for å få økt oppslutning om politikken om å fraråde næringslivsaktiviteter i området.
Publisert: 18.02 - 2009 15:37Printerversjon    
Uttalelsene fra Utenriksministeren kom i et innlegg i dag i Universitas, studentavisen ved Universitetet i Oslo. Innlegget kom som et svar på kronikki samme avis, signert av Tarald Laudal Berge og Erik Schreiner Evans ved SAIH Blindern, 4. februar 2009. Se ministerens innlegg nedenfor.


Regjeringen og Vest-Sahara
Publisert i Universitas 18. februar 2009.

I et innlegg i Universitas 4. februar tar SAIH Blindern opp situasjonen i Vest-Sahara. La det være sagt med en gang at Regjeringen deler deres bekymring for situasjonen.

Jeg vil gjerne fremheve Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) og andre organisasjoners arbeid for å øke oppmerksomheten om situasjonen til den sahrawiske befolkningen.

At partene i konflikten, Marokko og Polisario, i 2007 og 2008 fire ganger har møttes til samtaler, er et viktig skritt i riktig retning. Fordi spørsmålet om Vest-Saharas suverenitet også er omstridt internasjonalt, er det viktig at samtalene foregår på grunnlag av bred internasjonal enighet oppnådd ved behandling i FNs organer. Selv om lite har kommet ut av møtene foreløpig, arbeider Norge for at partene fortsetter samtalene for å finne en løsning på en langvarig konflikt. Jeg har i samtaler de to siste årene med mine marokkanske og algeriske kollegaer tatt opp situasjonen for den sahrawiske befolkningen.

Norge finansierte i 2007 og 2008 såkalte tillitskapende tiltak i regi av FN med 2 mill. kroner. Midlene går til besøk og telefonkontakt for medlemmer av sahrawiske familier som lever atskilt i Algerie og Vest-Sahara. Norge bidrar også med støtte til Landmine Action som utfører minerydding i områdene kontrollert av Polisario.

I en situasjon hvor Norge og andre land aktivt støtter partene med å finne en forhandlingsløsning, vil anerkjennelse av Polisario, som flere organisasjoner krever, ganske sikkert få negative følger for samtalene.

I tråd med folkeretten og for å forhindre legitimering av den nåværende situasjonen i Vest-Sahara, besluttet Regjeringen i 2007 å fraråde norske selskaper å engasjere seg i næringsvirksomhet i Vest-Sahara og tilhørende havområder. Vi arbeider for å gjøre norsk holdning på dette punktet kjent internasjonalt, og vil forsøke å få økt oppslutning om vår holdning. Bred internasjonal oppslutning er likevel en forutsetning for å innføre internasjonale sanksjoner mot næringsengasjement i Vest-Sahara.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -