Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Fridom for saharawiane!
children_510.jpg

Landsstyret i Norsk Målungdom ynskjer å stø saharawiane i kampen for nasjonal sjølvråderett og fridom frå okkupasjon. Folket i Vest-Sahra lever i dag i konstant frykt for vald frå dei marokanske styresmaktene. Les fråsegn vedteke av Norsk Målungdom sitt landsstyremøte, 9. september 2007 her.
Publisert: 18.09 - 2007 09:26Printerversjon    
Vedteke av Norsk Målungdom, 9. sept 2007.

Dei språklege og kulturelle rettane til saharawiene vert dagleg brotne, og det er innført pressesensur på saharawisk media. I tillegg er historieforfalskingar i marokkanske lærebøker og politisering av moskeer og skular med på å forteia og fortrengja saharawisk historie og kultur. Landsstyret i Norsk Målungdom krev at den retten saharawiane har til sjølvråderett og sjølvstende vert respektert, og at den kulturelle identiteten deira vert verna om.

Saharawiene snakkar den arabiske dialekten hassanya, som skil seg vesentleg frå den marokkanske formen for arabisk. Det vert ikkje undervist på hassanya i skulane, og elevar som snakkar hassanya i klassen vert trakasserte. Mange saharawiar har frå barneskulen og oppover vore tvungne til å avstå frå å snakka språket sitt, og dei har skjult den etniske bakgrunnen deira for å unngå å verta diskriminerte av styresmaktene.

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vore okkupert av Marokko sidan 1975. FN krev at Vest-Sahara skal verta avkolonisert, og handsamar det som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika. Dei siste åra har saharawiene vorte i mindretal i sitt eige land. Store delar av det saharawiske folket lever i eksil, og dei har oppretta ein republikk med ein demokratisk valt regjering som held til i Algerie. Denne republikken har hittil vorte godteke av meir enn 90 statar i verda.

Saharawiane som bur i dei okkuperte områda av Vest-Sahara er ofre for daglege overgrep frå marokkanske styresmakter, og dei vert diskriminerte av ulovlege busetjarar. Særleg gjeld dette politisk aktive studentar og ungdomar i byane i Vest-Sahara, og på lærestader i Marokko.

I mai i år vart fleire universitetsområde i Marokko storma av politiet. Saharawiske studentar vart plukka ut på bakgrunn av språket dei snakka, og anten banka opp på staden, eller pågrepe. Fleire saharawiske studentar har sidan mai vorte utviste frå lærestadene sine. Fleire har vorte dømt til opp til 8 års fengsel etter å ha teke del i fredelege demonstrasjonar for sjølvråderett for saharawiane.

Landsstyret i Norsk Målungdom appellerer til den norske regjeringa om å taka opp jamnleg kontakt med marokkanske styresmakter om situasjonen til det saharawiske folket, slik at rettane dei har til eige språk og kultur vert sikra. Regjeringa må bidra til å styrkja forhandlingsposisjonen til saharawiane overfor Marokko ved å godkjenna den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk.

Skal gå til:
• Statsminister Jens Stoltenberg
• Utanriksdepartementet
• Aftenposten

(Foto: www.berserk-productions.no)

    
Nyheter:

22.06 - 2017 / 20.06 - 2017Spar Kjøp-søster eneste som deltar i plyndring av Vest-Sahara-fosfat
20.06 - 2017 / 20.06 - 2017Norske redere dropper Vest-Sahara-transporter
04.05 - 2017 / 23.03 - 2017Følg Gdeim-Izik-rettssaken dag for dag
24.04 - 2017 / 24.04 - 2017Ap ber om dobling av norsk bistand til Vest-Sahara
18.03 - 2017 / 18.03 - 2017Spanias regjering: Bergenskontrovers må håndteres av Frankrike
18.03 - 2017 / 18.03 - 2017Spar-gruppen fra Bergen med ny skitten transport fra Vest-Sahara
15.03 - 2017 / 15.03 - 2017Etikkrådet greier ut om Vest-Sahara-arbeidet
05.03 - 2017 / 05.03 - 2017FN-forhandleren i Vest-Sahara kaster inn håndkleet
27.02 - 2017 / 27.02 - 2017Marokko trekker seg ut av lite landområde sør i Vest-Sahara
24.02 - 2017 / 23.12 - 2011Våpenforening vet ikke hvor våpnene havner
19.02 - 2017 / 19.02 - 2017Rettssak mot saharawier ytterligere utsatt
16.02 - 2017 / 16.02 - 2017Har du ideer til våre nye nettsider?
12.02 - 2017 / 10.02 - 2017Alle ungdomspartier i Bergen demonstrerte mot Sea Tank
12.02 - 2017 / 10.02 - 2017Raftostiftelsen: Sea Tank og Spar må ta ansvar
12.02 - 2017 / 10.02 - 2017Stor internasjonal mediedekning av Sea Tank-affæren
12.02 - 2017 / 10.02 - 2017Norske Sea Tank/Gezina opp i EU-parlamentet
12.02 - 2017 / 11.02 - 2017'Hvorfor kan Sea Tank besøke Vest-Sahara - og ikke vi?'
12.02 - 2017 / 10.02 - 2017Her protesterer flyktninger i Frankrike mot Sea Tank
12.02 - 2017 / 10.02 - 2017EU-parlamentarikere ba den franske regjering gripe inn mot norsk båt
12.02 - 2017 / 10.02 - 2017Spansk politi bordet Sea Tank-fartøy


NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -