Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
HK krever fritt Vest-Sahara
handelkontor_2016_510.jpg

Landsmøtet til LO-forbundet Handel og Kontor krever fritt Vest-Sahara og bevilger midler til Støttekomiteen for Vest-Sahara.
Publisert: 19.10 - 2016 07:32Printerversjon    
Handel og Kontors landsmøte 15.-19.oktober 2016 vedtok ikke mindre enn to resolusjoner om okkupasjonen av Vest-Sahara. Se de stekre tekstene nedenfor.  

Bli medlem av Støttekomiteen
tn_finn.jpg
Liten tue kan velte lass. Bli medlem av Støttekomiteen for Vest-Sahara!
Les mer
LO-forbundet bevilget også 100.000 kroner til Støttekomiteen for Vest-Saharas arbeid.

Støttekomiteen for Vest-Sahara takker HK for den svært viktige bevilgningen.

Mange medlemmer av Handel og Kontor har over flere år vist støtte til rettighetene til Vest-Saharas folk.


Arranger folkeavstemningen i Vest-Sahara!
Last ned resolusjonen.
Mer enn 100 FN-resolusjoner krever selvbestemmelse for folket i Vest-Sahara. Den internasjonale domstolen i Haag har avvist Marokkos krav på territoriet. Likevel fortsetter den marokkanske okkupasjonen av det som FN behandler som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika.
Halve befolkningen er forvist til et hardt liv i flyktningleirer i Algerie, hvor de humanitære forholdene er svært vanskelige. I de okkuperte områdene utsettes saharawier for alvorlige overgrep dersom de taler for sin rett til selvbestemmelse. Organisasjoner, partier, fagforeninger og demonstrasjoner som krever selvbestemmelse er forbudt.
Marokkanske militære domstoler har idømt livstidsdommer til saharawiske menneskerettighetsaktivister. Samtidig har Marokko effektivt satt en stopper for FNs forsøk på å gjennomføre en folkeavstemning i territoriet. Mens området forblir okkupert, fortsetter Marokko å tiltrekke seg utenlandsk næringsliv til territoriet. Dette fører til at ressursene går tapt, og det gir et inntrykk av internasjonal aksept av den folkerettsstridige anneksjonen.
Oljefondet har investert rundt 9 milliarder kroner i selskaper som driver oljeleting i Vest-Sahara, til tross for at Regjeringen i 2005 ekskluderte et selskap som gjorde nettopp dette, av hensyn til de etiske retningslinjene.
FNs operasjon i Vest-Sahara er den eneste operasjonen opprettet siden 70-tallet som ikke har lov til å rapportere på menneskerettighetene i området de patruljerer. Hvert år blokkerer Marokkos allierte, Frankrike, for denne muligheten.

Handel og Kontor krever at regjeringen
* opptrapper sin innsats til støtte for respekt for folkerett og grunnleggende rettigheter i Vest-Sahara. Uten en folkeavstemning om selvbestemmelse vil lidelsene til det saharawiske folk bare fortsette.
* trekker fram saharawienes rett til selvbestemmelse i høringen av Marokko i Menneskerettighetsrådets UPR-prosess i 2017.
* fortsetter sin dialog med franske myndigheter for å la FN få rapportere på menneskerettighetene i Vest-Sahara.
* sørger for at Oljefondet avslutter sine investeringer i selskaper som driver oljeleting i Vest-Sahara, i tråd med en tidligere eksklusjonsbeslutning fra Bondevik II-regjeringen.

Stans okkupasjonen av Palestina og Vest-Sahara
Last ned resolusjonen.
Et folks rett til selvstyre er et grunnleggende prinsipp. Likevel pågår det ulovlige
okkupasjoner av store nasjoner, stater og folkegrupper. Fremmede makters
undertrykkelse av hele befolkninger må motarbeides med politiske og ikke-voldelige
midler. Israels okkupasjon av Palestina og Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara er
eksempler på dette.
Siden 1967 har palestinerne levd under israelsk okkupasjon. På tross av store
fordømmelser fra verdenssamfunnet fortsetter Israel å annektere nye landområder i
Palestina med stor militær makt. Parallelt utsettes befolkningen for stadig nye overgrep
gjennom blodige militære angrep, blokader og segregering. I dag bor det 760 000
ulovlige bosettere på Vestbredden, noe som er et tydelig tegn på at Israel stadig velger
ekspansjon og okkupasjon fremfor fred og forsoning.
Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Marokko regner landet som sitt,
til tross for at både FN og Haag-domstolen har støttet Saharawiene i deres krav om et
selvstendig Vest-Sahara. Okkupasjonen har ført 160 000 mennesker på flukt, og mange
lever under svært dårlige forhold i flyktningeleirer i nabolandet Algerie. Til tross for at
over 100 FN-resolusjoner krever selvbestemmelse for folket i Vest-Sahara, har den
avtalte folkeavstemmingen blitt stoppet gjentatte ganger de siste 24 årene.
Manglende politisk vilje til handling lar okkupasjonsmaktene fortsette sine overgrep mot
store folkegrupper. Fagbevegelsen som en fredsbevegelse har lange tradisjoner for
solidaritet med svake og undertrykte grupper. Vi må stille tydelige krav til norske
myndigheter om å legge større press på okkupantene.
HK krever:
• Gjennomføring av folkeavstemning i Vest-Sahara med støtte fra FN
• Anerkjennelse av Palestina som selvstendig stat med fullverdig FN-medlemskap
• At norske myndigheter tar tydelig avstand fra ulovlige okkupasjoner,
krigshandlinger og menneskerettighetsbrudd
• At oljefondet avslutter sine investeringer i selskaper som utnytter ressurser på
bekostning av den okkuperte befolkningen
• Et fritt og uavhengig Palestina og Vest-Sahara

    

Topp
Nyheter:

25.04 - 2018 / 25.04 - 2018Ny rapport avdekker den omstridte fosfathandelen
20.04 - 2018 / 20.04 - 2018UD fortsetter å kreve menneskerettigheter fra Frankrike
11.04 - 2018 / 11.04 - 201830 saharawiske flyktninger døde i flystyrt
10.04 - 2018 / 10.04 - 2018Advokatforeningen veileder om menneskerettighetene
09.04 - 2018 / 08.04 - 2018Fosforregnestykket som ikke går opp
06.04 - 2018 / 04.04 - 2018Karmøy-båt solgt til okkuperte Vest-Sahara
02.03 - 2018 / 02.03 - 2018'Norske' Golden Ocean dropper Vest-Sahara
18.02 - 2018 / 18.02 - 2018Ungdomspartiene besøkte Vest-Saharas flyktningleirer
14.12 - 2017 / 14.12 - 2017Norsk observatør deporteres fra Vest-Sahara
08.12 - 2017 / 08.12 - 2017Ett år uten svar fra rederiet Myklebusthaug i Nordhordland
28.11 - 2017 / 28.11 - 2017Dette selskapet scoret best på rangering om menneskerettigheter
28.11 - 2017 / 27.11 - 2017Rapport: Norske redere mangler interesse for menneskerettighetene
28.11 - 2017 / 28.11 - 2017Alarmerende utvikling for saharawiske politiske fanger
26.11 - 2017 / 26.11 - 2017Søreide skal utfordre Paris på menneskerettighetene
17.11 - 2017 / 27.10 - 2017Vi sender vårt nittende brev til ekspørtør av krigsmateriell
30.09 - 2017 / 23.09 - 2017For n-te gang: Sultana banket opp av marokkansk politi
08.07 - 2017 / 08.07 - 2017Marokkanske handelstall til Norge forsvinner fra statistikkene
22.06 - 2017 / 20.06 - 2017Spar Kjøp-søster eneste som deltar i plyndring av Vest-Sahara-fosfat
20.06 - 2017 / 20.06 - 2017Norske redere dropper Vest-Sahara-transporter
04.05 - 2017 / 23.03 - 2017Følg Gdeim-Izik-rettssaken dag for dag


NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -